طراحی و پیاده سازی نرم افزار بایگانی نمونه های زمین شناسی به سفارش اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق کشور

نرم افزار ثبت نمونه های زمین شناسی سپیک در اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق کشور با موفقیت نصب و راه اندازی شد. از جمله ویژگی های این سیستم می توان به انحصاری بودن سرعت بال

دعوت به همکاری در گروه نرم افزاری سپیک

گروه نرم افزاری سپیک در نظر دارد، در راستای توسعه تیم طراحی وب خود اقدام به همکاری با افراد حائز شرایط نماید. شرایط عمومی و اختصاصی: آشنایی کامل با یکی از فریم ورک های PHP یا A

راه اندازی سیستم جامع دبیرخانه و اتوماسیون در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری

سیستم جامع دبیرخانه و اتوماسیون اداری سپیک در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری منطقه 4 کشور با موفقیت نصب و راه اندازی شد. از جمله ویژگی های این سیستم می توان به انحصاری بودن سرع

nowbaharivarizferdowsijudjtarazpsgparsGroupfeechi